Image
Image
Image
Image

Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem” provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 u okviru Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa. Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode „Velebit”, a partneri na projektu su Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera” i Zagrebački speleološki savez. Projekt se provodi na području Parka prirode Velebit, u općini Gračac.

Opći je cilj projekta doprinijeti održivom korištenju prirodne resursne osnove, očuvanju okoliša i zaštiti prirodne baštine jačanjem modela održivog upravljanja zaštićenim područjima Republike Hrvatske i Europske unije, a čime se ujedno doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju u jadranskoj regiji razvojem i diversifikacijom turističke ponude. Specifični je cilj projekta razviti novu, konkurentnu i integriranu turističku ponudu razvojem nove podržane infrastrukture za posjetitelje na području PP-a „Velebit”, povećati edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal PP-a „Velebit” te uspostaviti učinkovit i održiv sustav upravljanja i poslovanja PP-a „Velebit”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 68 453 850,00 kuna, od čega su sredstva EU-a u iznosu od 53 233 632,80 kuna osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je s provedbom započeo 4. travnja 2018. godine, a trajat će do 31. prosinca 2021. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

63865e0f19b24395cd0c

 

Picture1 002

 

3

Nositelj projekta:

logoc

Projektni partneri:

ZD ZUPanija LOGO

logo

zgspeleo 3 270x250