Tla Parka prirode Velebit

Glavni tipovi tala u Parku prirode uključuju: crnicu na vapnencu, rendzinu na dolomitu, kalcikambisol, luvisol i brunipodzol. Velebit se nalazi u jednom od područja najveće erozije tla u Europi. Gornji je sloj tla plitak, a nalazi se na vapnencu i dolomitu te se gubitkom šumskog pokrova tlo vrlo brzo ispire planinskim bujicama. Problem erozije tla naročito je izražen u priobalnom dijelu Parka prirode.

 

Šikić, Z. ur. (2007b): Park prirode Velebit. Plan upravljanja. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Krasno.