Image
Image
Image

Adriaticaves - „Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic Caves“

Proračun Javne ustanove Park prirode Velebit: 122.779,58 €, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira 104.362,65 €, a Javna ustanova Park prirode Velebit dužna je osigurati iznos od 18.416,94 €. Ukupan proračun projekta: 1.325.236,05 €

Javna ustanova Park prirode Velebit projekt Adriaticaves provodi sa 6 partnera iz 5 zemalja: Italija - Nacionalni park Majella i Authority for the Management of Parks and Biodiversity - Romagna, Bosna i Hercegovina - Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, Crna Gora - TP Lipska pećina d.o.o., Srbija - Grad Čačak, Albanija - Regionalni odbor Shkodër

         Javna ustanova Park prirode Velebit partner je na projektu Adriaticaves kojeg u 85-postotnom iznosu sufinancira Europska Unija, odnosno Europski fond za regionalni razvoj. Projekt je dio Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B „Adriatic-Ionian Cooperation Programme“ 2014-2020, a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji država mediteranskog područja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između deset mediteranskih država članica Europske Unije i tri države nečlanice. Opći cilj Programa Mediteran promicanje je održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse, razumnog korištenja resursa i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalni pristup temeljen na suradnji.

Park prirode Velebit posjeduje znanja i kompetencije u sferi zaštite, očuvanja i promicanja izvornosti prirode, osiguravajući tako neometano odvijanje prirodnih procesa i održivo korištenje prirodnih dobara. Ustanova zapošljava iskusne stručnjake iz različitih područja koji aktivno sudjeluju u realizaciji projekta. Vremenski period realizacije projekta je predviđen u roku od 24 mjeseca – od  1. siječnja 2018. god. do 31. prosinca 2019. godine.

Područje Jadranskog i Jonskog mora (ADRION) razvijeno je turističko odredište sa karakterističnom ljetnom sezonalnošću posjećivanja te ograničenom ponudom turizma u ostatku godine, što ujedno predstavlja i glavni izazov projekta Adiaticaves. Iako navedeno područje karakterizira izražena sezonalnost, bogata prirodna, kulturna i povijesna baština predstavljaju potencijal za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Glavni cilj projekta je utvrđivanje i promocija prirodne i arheološke baštine u špiljama kako bi se uspostavio cjelogodišnji turistički proizvod. Fokus projekta temelji se na održivom razvoju pristupačnih špilja (što će biti realizirano uspostavljanjem mreže turističkih špilja u području ADRION-a), kao i zaštita krških područja i drugih špilja koje nisu otvorene za javnost.

Generalni cilj partnera na projektu je razvoj združene međunarodne platforme u području ADRION, koja bi uz implementaciju novih modela u održivom upravljanju turizmom, djelovala kao pokretač razvoja područja i smanjivala sezonalnost turizma kroz promidžbu jedinstvenog prirodnog i kulturnog potencijala koji je moguće posjećivati tijekom cijele godine.

Očekivani rezultati projekta su:

- razvoj brenda rute špilja „Adriaticaves“ – novog međunarodnog brenda za  održivo turističko gospodarenje špilja

- izrada Povelje o špiljama - međunarodnog sporazuma koji će biti potpisan od strane ustanova koje upravljaju špiljama

- izrada međunarodnog Akcijskog plana u skladu sa Direktivom 92/42/EEC kako bi se osigurala zaštita staništa te uskladila turistička aktivnost u sladu sa Direktivom te europskim zakonodavstvom

Ugovor o subvencioniranju (Subsidy Contract) - potpisan 19. 03. 2018.

Sporazum o partnerstvu (Partnership Agreement) - potpisan 10. 04. 2018

Kontakt osoba: Nikolina Jelinić (nikolina.dasovic@pp-velebit.hr)