Srijeda, 10 Veljača 2016

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon

Brojač posjeta

129370
DanasDanas22
JučerJučer369
Ovaj tjedanOvaj tjedan760
Ovaj mjesecOvaj mjesec3743
UkupnoUkupno129370
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd

U okviru programa Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices , Strategic Partnerships , područje Strategic Partnerships for school education, Gimnazija Gospić je postala partner u međunarodnom projektu "Climate and climate change. Influence of climate on human populations."
Država koordinator projekta je Španjolska, a dražave partneri su Hrvatska, Poljska i Litvanija. Projekt traje dvije godine i provoditi će se u dvije faze.
Tijekom prve godine učenici će analizirati klimu i njen utjecaj na odabrane teme (vegetaciju, tla, usjeve, ljudsku kulturu). Koristiće se PBL metodologija za istraživanja, a svaka će škola dizajnirati zadatke vezane za jednu određenu temu koje će dijeliti s ostalim školama zemalja partnera.
Rezultati rada učenika biti će predstavljeni u obliku video zapisa, prezentacija, kratkih filmova, e-knjige... Ocjenjivanje tih rezultata/uradaka će biti u nadležnosti međunarodnih učeničkih timova, koji će raditi preko platforme twinspace, na kojoj će ujedno i objavljivati i dijeliti sve svoje uradke. Druga faza je rad na klimatskim promjenama (uzrocima, posljedicama, politikama prevencije, zaštite), koristeći istu metodologiju.
Skupina učenika Gimnazije Gospić, koji su uključeni u projektne aktivnosti, posjetila je Javnu ustanovu „Park prirode Velebit“. Biologinja Ana Brkljačić učenicima je govorila o osobitosti planinskog masiva Velebita u klimatskom pogledu. Naime, na Velebitu se susreću mediteranska, kontinentalna i planinska klima što ima direktan utjecaj na izuzetno veliku biološku raznolikost.
Dojam veličine i glomaznosti velebitskog masiva, učenici su doživjeli uz reljef Velebita izložen u predvorju upravne zgrade, a koji je rad studenata geografije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Reljef je obojao i učinio vizualno dojmljivijim, profesor Ivan Golac.
Učenici su imali priliku poslušati o važnosti herbarijskih zbirka općenito, vidjeti herbarizirane primjerke nekih biljnih vrsta Velebita, te naučiti ponešto o postupku herbariziranja i načinu čuvanja ovako spremljenih biljnih vrsta.
Znanja o Velebitu kao zaštićenom prostoru parka prirode i dva nacionalna parka, prirodnim, kulturnim turističkim i drugim osobitostima planine, učenici će upotpuniti iz sadržaja edukativno-promidžbenih materijala koje im je predstavila voditeljica marketinga Ivana Svetić i koje su mogli uzeti na info punktu u našoj suvenirnici. Ovo je važno kako bi se mogli dobro pripremiti za svibanjski tjedni susret sudionika iz svih projektnih zemalja, a kojemu će domaćin biti Gimnazija Gospić. Tom prilikom će biti organiziran jednodnevni terenski posjet Velebitu (Gospić – Baške Oštarije – Karlobag) gdje će Ana Brkljačić sudionicima pokušati pokazati utjecaj različitih vrsta klima na raznolikost sastava biljnih zajednica.

DSC05743

 

DSC05775

 

DSC05784

 

Svake se godine 2. veljače obilježava kao Svjetski dan močvarnih staništa, čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije. Slogan ovogodišnje proslave je Vlažna staništa za našu budućnost- živjeti održivo, pozivajući na obvezu očuvanja i razumnog korištenja ovog vrijednog prirodnog resursa.
Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Ova vrlo produktivna staništa posebno su značajna zbog bogatstva i raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta. Primjerice, uz njih je ekološki vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. No, jednako kao za ptice i ostale životinje i biljke, močvarna staništa su oduvijek imala značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije.
U močvarna staništa ubrajaju se i cretovi koji su u Hrvatskoj vrlo rijetki i malih površina, a uvjetovani su osobitim stanišnim prilikama (niske temperature i velika količina vlage). Iako su cretovi u Hrvatskoj malih površina za razliku od nekada ogromnih cretova sjeverne i srednje Europe, ipak su botanički značajni kao posljednji cretni ogranci u ovom dijelu Europe. Radi svoje rijetkosti, izdvojenosti i veličine, cretovi spadaju među kritično ugroženim staništima Hrvatske.
Cretovi su vlažna staništa karakterizirana nakupljanjem treseta koji nastaje nepotpunom razgradnjom većinom biljnih ostataka. Stvaranje i nakupljanje treseta u cretovima je omogućeno zbog prisustva velike količine vode u tlu, pri čemu je razgradnja organske tvari usporena radi male koncentracije kisika i niže temperature.
Iako su cretovi u Hrvatskoj priznati kao jedna od najugroženijih staništa te su uglavnom pod različitim stupnjevima zaštite, oni i dalje ubrzano propadaju, najviše zbog današnjih uvjeta klime i prirodne sukcesije, ali i zbog odvodnjavanja i drugih antropogenih utjecaja. 
Na Velebitu tri su takva cretna područja. 

Cret Štirovača koji se nalazi uz cestu između Jovanović padeža i Crnog padeža, u širem predjelu Štirovače. Otkriven je slučajno tijekom terenskih istraživanja 2009., a danas je dio europske ekološke mreže NATURA 2000.

lokva1


Lokva u Štirovači obrasla mahom tresetrarom Sph. platyphyllum na rubu smrekove šume

Cret uz potok Ljubica
na Oštarijskom polju još je jedno takvo  područje.  Potok Ljubica, izvire u podnožju Ljubičkog brda, u sjeveroistočnom kutu zaravni, a presušuje 2-3 km dalje prema zapadu. Zbog toga je istočni dio područja, s livadama I nešto njiva, vlažan, mjestimično cret, koji je osobito u proljeće natopljen vodom. Cretno područje uz potok Ljubica i okolne, izrazito vlažne livade obiluju raznim vrstama bilja npr. Equisetum sylvaticum, Ranunculus acer, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Eriophorum latifolium i dr.

cret1
Cret uz potok Ljubica


Na području Sunđera i Sunđerca na srednjem Velebitu nekada je bio gorski tresetni cret (Polytricho Sphagnetum medii) međutim danas se nalazi u stadiju prirodne sukcesije prema vlažnim travnjacima te više nema obilježja tipične cretne zajednice

U emisiji „Eko era“ Radio Otočca emitiranoj 29. siječnja 2016.g., gostovala je naša kolegica Ana Brkljačić (viši stručni savjetnik biolog) na temu „Bilje i zaštićene vrste biljaka na Velebitu“. Razgovor možete poslušati na OVDJE.

Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“, Kaniža Gospićka 4b, Gospić, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-15-385 od 23. prosinca 2015. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode i Odluke Upravnog vijeća KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2125/17-01-16-03 od 15. siječnja 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ


za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove „Park prirode Velebit“
 – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
– radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na poslovima struke
– aktivno znanje jednoga stranog jezika
– poznavanje rada na PC-u
– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
– presliku domovnice
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
– presliku vozačke dozvole
– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci
– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 023-01/15-01/04
Urbroj: 2125/17-01-16-05


Javna ustanova
„Park prirode Velebit“