Srijeda, 22 Ožujak 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

Brojač posjeta

249295
DanasDanas535
JučerJučer615
Ovaj tjedanOvaj tjedan1749
Ovaj mjesecOvaj mjesec11251
UkupnoUkupno249295
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd
Povodom Dana Parka prirode „Velebit“ i Tjedna parkova u nedjelju je održana grupna meditacija na Baškim Oštarijama, pod stručnim vođenjem Nikole Baričevića Briksa iz „Sportskog centra Briks“. 
 
Zatvoreni prostor sportskih dvorana zamijenili smo velebitskom prirodom sa čistim zrakom, umirujućim bojama i zvukovima prirode svuda oko sebe.
 
Meditacijom se oslobađamo nakupljenog stresa u svakodnevnom životu, a još ako je ta meditacija u prirodi, onda ona može imati dodatni efekt.
 
Kako biste iskusili ono što smo i mi u nedjelju, pozivamo sve zainteresirane da posjete „Sportski centar“ Nikole Baričevića Briksa tijekom ljeta i pridruže se njegovim meditacijama i vježbama yoge na mirnim lokacijama u Velebitu..
 
Adresa „Sportskog centra“: Lavoslava Vukelića 19, 53000 Gospić. Kontakt: 053/560-386.
 
 
 
 
 
 

U četvrtak, 19. svibnja 2016. godine, Javnu ustanovu „Park prirode Velebit“ posjetili su studenti treće godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. 
Doc.dr.sc. Krešimir Žganec, u sklopu kolegija Metodika nastave prirode i društva II, smatrao je korisnim omogućiti studentima da se upoznaju s načinom rada ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode u Republici Hrvatskoj.
Dr.sc. Ana Brkljačić, viša stručna savjetnica-biolog u Parku prirode „Velebit“, tim povodom je kroz predavanje pod naslovom „Korištenje osobitosti zaštićenih područja u odgojno-obrazovnom radu nastavnika, primjer – Park prirode Velebit“ studentima pokušala približiti mogućnosti korištenja osobitosti zaštićenih područja u njihovu budućem radu.
Nakon predavanja studenti su razgledali upravnu zgradu Parka prirode „Velebit“, suvenirnicu i trenutno postavljenu izložbu „Tragom Vile Velebita“. Riječ je o seriji grafika koje su tijekom zimskog semestra tekuće akademske godine, u sklopu kolegija Grafika, pod mentorstvom doc. dr.art. Ane Vivoda, izradili njihovi nešto mlađi kolege, studenti druge godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru.
 
 
 
 
Klasa: 023-01/16-01/08
 
Urbroj: 2125/17-01-16-04 od 17. VI. 2016. (2455)
 
Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Velebit«, Kaniža Gospićka 4b, Gospić, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 112-01/14-01/04, urbroj: 517-03-1-1-15-385 od 23. prosinca 2015. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode i Odluke Upravnog vijeća, klasa: 023-01/16-01/8, urbroj: 2125/17-01-16-04 od 17. lipnja 2016. godine, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove »Park prirode Velebit« – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.
 
Uvjeti:
 
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
 
– radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima struke
 
– aktivno znanje jednoga stranog jezika
 
– poznavanje rada na PC-ju
 
– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
 
– životopis
 
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
 
– preslik domovnice
 
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
 
– preslik vozačke dozvole
 
– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci
 
– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine.
 
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.
 
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 
O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Park prirode Velebit», Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za stručnog voditelja«.
 
Javna ustanova »Park
prirode Velebit«, Gospić