PRIOPĆENJE - UPIS PRAVNOG REŽIMA NA KATASTARSKIM ČESTICAMA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE VELEBIT

 

Nakon mnogobrojnih upita građana čije se katastarske čestice nalaze na području Parka prirode Velebit objavljujemo priopćenje.