• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

1. UVOD 

U skladu s obavezama iz Uvjeta zaštite prirode za organiziranje rekreativnog ribolova na rijekama i jezerima u Parku prirode „Velebit“ propisanih od tada nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (Klasa: 612-07/03-13/33, Ur.broj: 531-06/2-RD-03-3 od 18. lipnja 2003. godine) a na temelju rezultata višegodišnjih znanstvenih istraživanja provedenih od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, Zoologijski zavod, autora prof.dr.sc. Milorad Mrakovčić, doc.dr.sc. Perica Mustafić, dr.sc. Marko Ćaleta, mr.sc. Davor Zanella, Ivana Buj, dipl.ing, Zoran Marčić, prof.biol., i objedinjenih u znanstvenoj studiji „Procjena stanja ihtiofaune na području Javne ustanove Park prirode Velebit – Ihtiofauna i ribarstvo“, Javna ustanova „Park prirode Velebit“ utvrđuje mjere zaštite u skladu s kojima je obavezno provoditi rekreativni ribolov na ribolovnim vodama unutar granica zaštićenog područja Parka prirode „Velebit“.


2. RIBOLOVNA PODRUČJA I RIBOLOVNE ZONE U PARKU PRIRODE VELEBIT

2.1. Ribolovne vode Parka prirode „Velebit“ dijele se u tri ribolovna područja:

1) ribolovno područje rijeke Ričice

    - obuhvaća tok rijeke Opsenice, jezero Sv. Rok i tok rijeke Ričice

2) ribolovno područje jezera Štikada

    - obuhvaća jezero Štikada

3) ribolovno područje rijeke Zrmanje

    - obuhvaća tok rijeke Zrmanje od izvora do granice Parka kod 

      Obrovca, te tokove rijeka Dobarnice, Krupe i Krnjeze


2.2. Ribolovne zone i uvjeti ribolova

2.2.1. Ribolovno područje rijeke Ričice


Dijeli se na dvije ribolovne zone:

I zona – tokovi rijeke Ričice i Opsenice

Dozvoljen je ribolov na muhu po principu ulovi i pusti.

II zona – jezero Sv. Rok 

Dozvoljen je ribolov na muhu i bilo kojim umjetnim mamcima.

 

2.2.2. Ribolovno područje jezera Štikada

 

          Dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom s najviše dvije udice.

          Ribolovni pribor mora biti pod stalnim nadzorom ribolovaca.

          Sportski ribolov se dozvoljava izričito samo s obale.

2.2.3. Ribolovno područje rijeke Zrmanje

 

          Dijeli se na četiri ribolovne zone:

I zona – od izvora Zrmanje do ušća rijeke Krupe u  Zrmanju,

                                      uključujući rijeke Krupu i Krnjezu

  Dozvoljen je ribolov samo na muhu bez upotrebe plovaka i

                                      utega.

II zona – od ušća rijeke Krupe u Zrmanju do Janković buka

  Dozvoljen je ribolov na muhu i bilo kojim umjetnim

                                      mamcima

III zona – od Janković buka do grada Obrovca

  Dozvoljen je ribolov samo s jednim ribolovnim priborom s 

                                      najviše dvije udice. Ribolovni pribori moraju biti pod stalnim 

                                      nadzorom ribolovaca. Iako je u II zoni moguć ulov i nekih 

                                      morskih vrsta, ribolov je dozvoljen samo alatima iz

                                      slatkovodnog športskog ribolova što zabranjuje bilo kakve

                                      mreže, vrše, osti, parangale, podvodne puške i sl.

IV zona – akumulacija Razovac

  Dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom i najviše

                                      dvije udice. Ribolovni pribori moraju biti pod stalnim

                                      nadzorom ribolovaca. 

                                      Sportski ribolov se dozvoljava izričito samo s obale.

 

Ribolov se u potpunosti zabranjuje na prvih 800 metara toka Zrmanje počevši od  

            njezina izvora, prvih 600 metara toka Krupe počevši od njezina izvora, te prvih  

            600 metara toka Krnjeze počevši od njezina izvora. Ova područja služe za             

            repopulaciju ribljeg fonda cijele Zrmanje. Na Dobarnici je, kao dijelu III 

            ribolovne zone Zrmanje, na cijeloj dužini toka dozvoljen ribolov.

 

 

2.3. Unutar Parka prirode „Velebit“ nalaze se također izvori i dijelovi gornjih

            tokova rijeka Brušanice, Lopuže, Ljubice, Rizvanuše, Bužimnice, Otešice,  

            Pazarišnice s Tisovcem, Glamočnice i potoka Bakovac. Na ovim vodama je             

            zabranjen ribolov osim u znanstvene i obrazovne svrhe uz dopuštenje 

            Ministarstva zaštite okoliša i prirode o čemu sve informacije mora imati Javna 

            ustanova „Park prirode Velebit“.

 

 1. 2.4. Javna ustanova „Park prirode Velebit“ izrađuje, organizira i nadzire           

            provođenje godišnjeg plana gospodarenja ribolovnim zonama uz dopuštenje 

            Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

 

 

 

 

 

3. DOZVOLE

 

Za rekreativni ribolov izdaje se dozvola.

Dozvola se izdaje na vrijeme od 1 dana i godišnje.

Dozvola se može izdati osobama koje posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

Posebnu pogodnost u cijeni godišnje ribolovne dozvole imaju članovi lokalnih športsko-ribolovnih udruga uz obavezu sudjelovanja najmanje na dvije akcije čišćenja i održavanja ribolovnih voda tijekom jedne ribolovne sezone.

Posebnu pogodnost u cijeni godišnje ribolovne dozvole imaju invalidi Domovinskog rata Republike Hrvatske.

 

Dozvole se mogu kupiti

- u Upravi Parka prirode „Velebit“ u Gospiću 

- kod nadzornika i ribočuvara na terenu

- na lokacijama na terenu o kojima je Ustanova do početka ribolovne sezone dužna

  obavijestiti korisnike

 

U ribolovnom području Zrmanja dozvoljeno je 1500 dnevnih dozvola u I, II i III zoni, a za potrebe domaćih i stranih gostiju predviđeno je 500 dnevnih dozvola te se ne smije prijeći maksimalni broj od 2000 ribolovnih dana. U IV zoni nema ograničenja u broju ribolovnih dana.

U ribolovnom području Ričice dozvoljeno je 100 dnevnih dozvola. U ribolovnoj zoni i neograničen je broj dnevnih dozvola i dozvoljava se samo ribolov po principu „ulovi i pusti“. U ribolovnoj zoni II maksimalan broj izlovnih dana ne smije biti veći od 100.

U ribolovnom području Štikada dozvoljeno je 700 dnevnih dozvola te se ne smije prijeći maksimalan broj od 700 ribolovnih dana.

 

3.1. Cjenik ribolovnih dozvola za 2012. godinu

Tablica 1.

DOZVOLA/ULAZNICA

CIJENA (KN)

Dnevna

150,00

Godišnja

700,00

Lokalne ŠRU* i invalidi Dom.rata**

350,00

 

*   odnosi se na članove lokalnih športsko-ribolovnih udruga („Pijor“ Lovinac, „Pastrva“  Gračac, „Mlinica“ Kaštel Žegarski, „Krka“ Knin i „Lika“ Gospić) uz obavezu sudjelovanja najmanje na dvije akcije čišćenja i održavanja ribolovnih voda tijekom jedne ribolovne sezone 

** invalidi Domovinskog rata Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

 

3.2. Namjena novca od prodaje ribolovnih dozvola 

 

Novac od prodaje ribolovnih dozvola uplaćuje se na žiroračun Ustanove.

Ustanova se obavezuje isti novac utrošiti namjenski kako slijedi:

 • tisak ribolovnih dozvola
 • promidžba zaštite ihtiofaune i ribolova (stručni časopisi, web stranice, tisak promidžbenih materijala)
 • vođenje statistike ulova slatkovodnih riba
 • znanstvena ekološko ribarska istraživanja, monitoring ihtiofonda i sl.
 • označavanje pojedinih zona, znanstvene informacije, prirodoslovni putovi itd.
 • ostale aktivnosti nužne za podizanje kvalitete ribolova na ribolovnim vodama Parka prirode „Velebit“

 

 

4. NADZOR I RIBOČUVARSKA SLUŽBA

 

Nadzor nad provođenjem Mjera zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja ribolovnih zona (dalje u tekstu – Mjere), vršiti će Služba nadzora i ovlašteni ribočuvari.

 

Ustanova će ugovorno precizirati poslovne odnose s ribočuvarima.

 

Osnovni zadatak nadzora i ribočuvarske službe sastoji se u kontroli poštivanja zakonskih propisa u ribolovu u odnosu na najmanju dozvoljenu veličinu ulovljene ribe, dozvoljenu količinu ulova, poštivanje dozvoljenog dnevnog vremena ribolova, upotrebu odgovarajućeg ribolovnog pribora, ispunjavanje obaveza ribolovaca i njihovog odgovornog ponašanja 

 • - promatranju i čuvanju lokacija gdje se riba mrijesti, praćenju brojnosti riba na mrijestu i uspjehu mrijesta
 • - promatranju, evidenciji i pravodobnoj reakciji na sve moguće promijene i izvanredna događanja na vodama.

 

 

5. PRIBOR, NAČIN RIBOLOVA I DOZVOLJENI ULOV

 

  1. 1) U akumulacijama (jezera Sv.Rok, Štikada i Muškovci (Razovac)) dozvoljen je ribolov šaranskih vrsta (babuška, šaran, linjak) tehnikom ribolova na dnu ili ribolova na plovak.
  2. 2) Ribič može koristiti istovremeno samo jedan ribolovni pribor – jedan čovjek-jedan štap – jedna ili dvije udice.
  3. 3) Zabranjen je ribolov u ribolovnim vodama zaštićenog područja Parka prirode „Velebit“ uz upotrebu žive ili mrtve ribe kao mamaca.
  4. 4) Zabranjuje se upotreba ronilačkog odijela u ribolovne svrhe u svim ribolovnim vodama Parka prirode „Velebit“, osim u iznimnim slučajevima uz pismeno odobrenje radi znanstvenih istraživanja.
  5. 5) Rekreativni ribolov se smije obavljati samo od izlaska do zalaska sunca što znači da je zabranjen ribolov noću i to u proljeće od 20 sati do 04 sata ujutro, ljeti od 21 sat do 03 sata ujutro i u jesen od 19 sati do 03 sata ujutro.
  6. 6) Dozvoljen je dnevni ulov kao što je navedeno u Tablici 2.
  7. 7) Ulovljena riba ne smije se stavljati u promet.
  8. 8) Potočna pastrva i kalifornijska pastrva čija je duljina manja od 30 cm mora se odmah neoštećena vratiti u vodu.
  9. 9) Svaki ribič koji lovi ribu po principu „ulovi i pusti“ mora imati prostirku, antiseptik i primjeren podmetač (veliki otvor podmetača i mali promjer mreže podmetača).

 

Tablica 2.

VRSTA

DNEVNO

KOMADA

NAJMANJA VELIČINA

LOVOSTAJ

pastrva

2

30 cm

01.10. 2013. – 28.02. 2014.

kalifornijska pastrva

2

30 cm

-

linjak

2

20 cm

-

šaran

2

40 cm

01.04. 2013. – 31.05. 2013.

 

 

6. OSTALA PRAVILA SPORTSKOG RIBOLOVA U ZAŠTIĆENOM 

PODRUČJU PARKA PRIRODE VELEBIT

 

 

6.1. Svi postupci vezani za organizaciju poribljavanja na ribolovnim vodama Parka

prirode „Velebit“ provoditi će se isključivo u organizaciji i pod nadzorom Javne

       ustanove „Park prirode Velebit“ uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

6.2. Sve mjere koje uključuju aktivnosti s ciljem zaštite ribolovnog područja,

       prirodnih mrjestilišta i  poboljšavanja gospodarenja ihtiofaunom, provoditi će

       isključivo Javna ustanova „Park prirode Velebit“.

6.3. Selektivni izlov na babušku i sunčanicu s ciljem što većeg smanjenja količine

      ove vrste u ribolovnim vodama, organizirati će se prema odobrenju  Javne

      ustanove „Park prirode Velebit“ uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 

6.4. Lov, sakupljanje i vađenje svih vodenih organizama u vodama unutar granica

       Parka prirode „Velebit“ nije dozvoljeno, osim u znanstvene i obrazovne svrhe

       na temelju dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

6.5. Zabranjuje se prebacivanje riba i njihov izlov elektoagregatom prilikom pada

       vodostaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZAŠTITA, ISTRAŽIVANJA, PRAĆENJE STANJA I OČUVANJE 

            RIBOLOVNIH PODRUČJA 

 

 

 1. 7.1. Park prirode „Velebit“ u cijelosti se nalazi unutar preliminarne Nacionalne

ekološke mreže Hrvatske (NEM) i obuhvaća važna područja za divlje svojte i stanišne tipove

7.2. Vode unutar Parka prirode „Velebit“ prvenstveno su dio zaštićenog područja

       (kategorija parka prirode na nacionalnoj razini i rezervata biosfere na

        međunarodnoj razini), a temeljem odluke uprave Ustanove, provedenih

        znanstvenih istraživanja i definiranog monitoringa,  i ribolovne vode.

 1. 7.2. Koncepcija zaštite ribljih vrsta i njihovih staništa, sa stanovišta zaštite prirode

puno je kompleksnija i uvjetuje stroža pravila načina obavljanja ribolova.

7.4. Ribe u slatkim vodama dijelovi su prirode važni za Republiku Hrvatsku i imaju 

njezinu osobitu zaštitu, a u posebno zaštićenim dijelovima prirode u smislu            posebnog zakona (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“ br. 70/05) ne mogu  se loviti i uzgajati pod uvjetima utvrđenim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu  (pročišćeni tekst zakona, „Narodne novine“ br. 49/05) i propisima donesenim na   temelju istog. Članak 3 navedenog Zakona jasno kaže 

„U zaštićenim dijelovima prirode dopušten je ribolov i uzgoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode na mjestima koja odredi nadležna javna ustanova“.

7.5. Javna ustanova „Park prirode Velebit“ uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i 

       prirode provoditi će kontinuirano znanstvena ekološko-ihtiološka istraživanja kako bi 

       mogla pratiti stanje uvjeta za obavljanje rekreativnog ribolova unutar granica 

       zaštićenog područja.

 

Virtualne šetnje

image

Statistike

Članova : 9
Sadržaj : 141
Web Linkovi : 6
Posjete Sadržajima : 678221

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon