Ustanova Dokumentacija
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
 

Na temelju članka 22.stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne Novine»br.172/03) donosim

O D L U K U
o ustrojavanju kataloga informacija Javne ustanove Park prirode „Velebit“


I

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje i nadzire Javna ustanova Park prirode „Velebit“ (dalje: PPV), a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

II

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu točke I. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u Katalogu informacija PPV koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

III

Ovlašteniku prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju do tri stranice neće se naplaćivati, a svaka daljnja stranica naplaćivat će se po 1 (jednu) kunu.
Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup uvida u dokumente koji su nastali prije 1. siječnja 2004. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 (pedeset) kuna za svaki pojedini dokument.

 

IV

Naknada iz točke III. Ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa PPV broj 2390001-1100356306 poziv na broj 05-OIB-15 (za fizičke i pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija, ili na blagajni PPV. 

 

V

Službenik za informiranje PPV zadužen je za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija. 

 

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                                                                                                                                               ravnatelj
                                                                                                                                                 Ivan Tomljenović, dipl.ing.,
                                                                                                                                                                      v.r. 

Klasa:     008-01/10-01/01
Ur.broj: 2125/17-01-10-01
Gospić, 15. siječnja 2010. 

 

Virtualne šetnje

image

Statistike

Članova : 7
Sadržaj : 140
Web Linkovi : 6
Posjete Sadržajima : 655848

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon