Srijeda, 22 Ožujak 2017

1. UVOD 

U skladu s obavezama iz Uvjeta zaštite prirode za organiziranje rekreativnog ribolova na rijekama i jezerima u Parku prirode „Velebit“ propisanih od tada nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (Klasa: 612-07/03-13/33, Ur.broj: 531-06/2-RD-03-3 od 18. lipnja 2003. godine) a na temelju rezultata višegodišnjih znanstvenih istraživanja provedenih od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, Zoologijski zavod, autora prof.dr.sc. Milorad Mrakovčić, doc.dr.sc. Perica Mustafić, dr.sc. Marko Ćaleta, mr.sc. Davor Zanella, Ivana Buj, dipl.ing, Zoran Marčić, prof.biol., i objedinjenih u znanstvenoj studiji „Procjena stanja ihtiofaune na području Javne ustanove Park prirode Velebit – Ihtiofauna i ribarstvo“, Javna ustanova „Park prirode Velebit“ utvrđuje mjere zaštite u skladu s kojima je obavezno provoditi rekreativni ribolov na ribolovnim vodama unutar granica zaštićenog područja Parka prirode „Velebit“.

2. RIBOLOVNA PODRUČJA I RIBOLOVNE ZONE U PARKU PRIRODE VELEBIT
2.1. Ribolovne vode Parka prirode „Velebit“ dijele se u tri ribolovna područja:
1) ribolovno područje rijeke Ričice

- obuhvaća tok rijeke Opsenice, jezero Sv. Rok i tok rijeke Ričice

2) ribolovno područje jezera Štikada

    - obuhvaća jezero Štikada

3) ribolovno područje rijeke Zrmanje

    - obuhvaća tok rijeke Zrmanje od izvora do granice Parka kod 

      Obrovca, te tokove rijeka Dobarnice, Krupe i Krnjeze

2.2. Ribolovne zone i uvjeti ribolova

2.2.1. Ribolovno područje rijeke Ričice

Dijeli se na dvije ribolovne zone:

I zona – tokovi rijeke Ričice i Opsenice

Dozvoljen je ribolov na muhu po principu ulovi i pusti.

II zona – jezero Sv. Rok 

Dozvoljen je ribolov na muhu i bilo kojim umjetnim mamcima.

 2.2.2. Ribolovno područje jezera Štikada

 Dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom s najviše dvije udice. Ribolovni pribor mora biti pod stalnim nadzorom ribolovaca. Sportski ribolov se dozvoljava izričito samo s obale.

2.2.3. Ribolovno područje rijeke Zrmanje

 Dijeli se na četiri ribolovne zone:

I zona – od izvora Zrmanje do ušća rijeke Krupe u  Zrmanju, uključujući rijeke Krupu i Krnjezu

  Dozvoljen je ribolov samo na muhu bez upotrebe plovaka i utega.

II zona – od ušća rijeke Krupe u Zrmanju do Janković buka

  Dozvoljen je ribolov na muhu i bilo kojim umjetnim mamcima

III zona – od Janković buka do grada Obrovca

  Dozvoljen je ribolov samo s jednim ribolovnim priborom s najviše dvije udice. Ribolovni pribori moraju biti pod stalnim nadzorom ribolovaca. Iako je u II zoni moguć ulov i nekih morskih vrsta, ribolov je dozvoljen samo alatima iz slatkovodnog športskog ribolova što zabranjuje bilo kakve mreže, vrše, osti, parangale, podvodne puške i sl.

IV zona – akumulacija Razovac

  Dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom i najviše dvije udice. Ribolovni pribori moraju biti pod stalnim nadzorom ribolovaca. Sportski ribolov se dozvoljava izričito samo s obale.