Subota, 30 Travanj 2016

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon

Brojač posjeta

156821
DanasDanas19
JučerJučer393
Ovaj tjedanOvaj tjedan2339
Ovaj mjesecOvaj mjesec11289
UkupnoUkupno156821
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd

U sklopu projekta stvaranja regionalne oznake kvalitete „Lika Quality“, LAG LIKA pozvao je Radnu skupinu za razvoj komunikacijske strategije na projektu „LQ“ te Radnu skupinu za regionalnu oznaku kvalitete ugostiteljskih objekata u restoran Maki na radni doručak.

Uz prigodni lički doručak radna skupina razgovarala je o strateškom komunikacijskom pristupu promociji regionalne oznake kvalitete „Lika Quality“ .

Voditelj LAG-a LIKA, gospodin Tomislav Kovačević naglasio je kako je današnji sastanak ciljano sazvan upravo u restoranu koji je na dobrom putu da dobije regionalnu oznaku kvalitete, obzirom da u svojoj ponudi već ima domaće namirnice. Želimo da se što više lokalnih proizvođača mliječnih i mesnih proizvoda kao i proizvođača meda, pekmeza, rakije i raznih poljoprivrednih proizvoda priključe ovom projektu kako bi se obogatila naša gastronomska ponuda i kako bismo postali gastronomski prepoznatljiva regija.

U procesu brendiranja regije kao i razvoju destinacije, iznimno nam je bitan razvoj gastro ponude. Lička hrana ima svoju tradiciju i iznimno je cijenjena ali još uvijek nedovoljno poznata. Kroz sustav regionalne oznake kvalitete „LQ“ podignuti ćemo standard proizvodnje i izdvojiti ovakve proizvode iz mase drugih proizvoda – naglasio je Kovačević.

 

Lika može više

U Radnim skupinama za komunikacijsku strategiju projekta „LQ“ te ugostitelja, prisutne su mnoge lokalne institucije kao što su Turistička zajednica LSŽ, lokalne TZ, Pećinski park Grabovača, PP Velebit, NP Plitvička Jezera, NP Sjeverni Velebit, LIRA, predstavnik WEB portala „Lika club“ ali i poduzetnici ugostitelji kao i predstavnici turističkih agencija Hanatours i Japodski forum.

Gospodin Kovačević istaknuo je hvalevrijedan doprinos svih članova koji svojim kreativnim idejama i pristupom daju izniman doprinos razvoju sustava regionalne kvalitete.

Lički proizvodi kao i ugostiteljski objekti koji budu posjedovali regionalnu oznaku kvalitete biti će istaknuti u  brošurama, mobilnim aplikacijama i cjelokupnoj komunikacijskoj strategiji. Namjera nam je senzibilizirati cjelokupno stanovništvo kako bi se uključili u ovaj projekt a Lika i Podvelebitsko Primorje postalo globalno prepoznatljiva destinacija.

 

 

Na temelju Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Park prirode Velebit”, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-16-411 od 12. veljače 2016. godine, ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Velebit“ raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta stručni referent - vodič u Cerovačkim špiljama na određeno vrijeme od 1. travnja 2016. - 30. listopada 2016. zavisno o potrebama posla, bez mogućnosti produljenja ugovora.

– 3 izvršitelj/ica m/ž

 

Uvjeti:

         - SSS strukeekonomskog, turističkog, društvenog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

         - poznavanje rada na računalu (MS Office)

         - poznavanje dva strana jezika od kojih jedan mora biti  razina B2-C1 u razumjevanju i

           govorenju dok drugi može biti razina B1 u razumjevanju i govorenju (engleski, njemački,

           talijanski, francuski, bilo koja kombinacija ovih jezikaima prednost) 

         - izvrsne komunikacijske vještine

         - biti sposoban pričati pred grupom ljudi slobodno i opušteno

         - vještine dobrog domaćina i prezentera 

         - vozačka dozvola (ili uvjerenje da će na drugi način biti u mogućnosti dolaziti na posao)

Poslovni zadaci: turistička vođenja posjetitelja u Donju i Gornju Cerovačku špilju, informiranje posjetitelja o turističkim, prirodnim i kulturnim sadržajima Parka prirode“Velebit“, održavanje radnog prostora, prodaja ulaznica i suvenira.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

         - životopis i zamolbu

         - presliku osobne iskaznice

         - presliku domovnice

         - dokaz o stečenoj stručnoj spremi

         - dokaz ili izjava o znanju najmanje jednog jezika (provjeravat će se znanje)

         - uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 2 mjeseca)

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, provjera radnih i stručnih sposobnosti provest će se razgovorom kao i testiranje stranih jezika. 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O vremenu razgovora kandidati će biti obavješteni putem službene web-stranice javne ustanove:www.pp-velebit.hr.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za popunu radnog mjesta stručni referent - vodič“, dostavljaju se na adresu Javna ustanova „Park prirode Velebit“ Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić.

Za kandidata/icu koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2016. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.04.2016.g. do 01.06.2016.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2016.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove

(www.pp-velebit.hr).

JU „Park prirode Velebit“ zadržava pravo poništenja natječaja.

KLASA: 112-03/16-01/01                                            Ravnateljica

URBROJ: 2125/17-01-16-04                                        Ivana Maras, dipl. ing.

Gospić, 08. ožujka 2016. godine

U ponedjeljak, 22.veljače 2016. godine s početkom u 10 sati u JU „Park prirode Velebit“ održan je seminar pod nazivom „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?“.Predavači dr.sc. Darko Znaor i Sonja Karoglan Todorović, mag.ing. istaknuli su da je zabilježen, do sada, najveći broj odazvanih sudionika seminara, što dovoljno govori o zainteresiranosti za obrađenu temu na ovome području.
Cilj radionice je bio upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno-okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnoga razvoja RH 2014-2020. Prisutni su aktivno sudjelovali na radionici postavljajući pitanja predavačima i međusobno diskutirajući.
 Potpore se dodjeljuju korisnicima koji, provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš, doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. Također, predavanje je dodatno učinila zanimljivijim i edukativnijim biologinja prof.dr.sc. Jasenka Topić, kao gost predavač.

 

 

 

U okviru programa Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices , Strategic Partnerships , područje Strategic Partnerships for school education, Gimnazija Gospić je postala partner u međunarodnom projektu "Climate and climate change. Influence of climate on human populations."
Država koordinator projekta je Španjolska, a dražave partneri su Hrvatska, Poljska i Litvanija. Projekt traje dvije godine i provoditi će se u dvije faze.
Tijekom prve godine učenici će analizirati klimu i njen utjecaj na odabrane teme (vegetaciju, tla, usjeve, ljudsku kulturu). Koristiće se PBL metodologija za istraživanja, a svaka će škola dizajnirati zadatke vezane za jednu određenu temu koje će dijeliti s ostalim školama zemalja partnera.
Rezultati rada učenika biti će predstavljeni u obliku video zapisa, prezentacija, kratkih filmova, e-knjige... Ocjenjivanje tih rezultata/uradaka će biti u nadležnosti međunarodnih učeničkih timova, koji će raditi preko platforme twinspace, na kojoj će ujedno i objavljivati i dijeliti sve svoje uradke. Druga faza je rad na klimatskim promjenama (uzrocima, posljedicama, politikama prevencije, zaštite), koristeći istu metodologiju.
Skupina učenika Gimnazije Gospić, koji su uključeni u projektne aktivnosti, posjetila je Javnu ustanovu „Park prirode Velebit“. Biologinja Ana Brkljačić učenicima je govorila o osobitosti planinskog masiva Velebita u klimatskom pogledu. Naime, na Velebitu se susreću mediteranska, kontinentalna i planinska klima što ima direktan utjecaj na izuzetno veliku biološku raznolikost.
Dojam veličine i glomaznosti velebitskog masiva, učenici su doživjeli uz reljef Velebita izložen u predvorju upravne zgrade, a koji je rad studenata geografije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Reljef je obojao i učinio vizualno dojmljivijim, profesor Ivan Golac.
Učenici su imali priliku poslušati o važnosti herbarijskih zbirka općenito, vidjeti herbarizirane primjerke nekih biljnih vrsta Velebita, te naučiti ponešto o postupku herbariziranja i načinu čuvanja ovako spremljenih biljnih vrsta.
Znanja o Velebitu kao zaštićenom prostoru parka prirode i dva nacionalna parka, prirodnim, kulturnim turističkim i drugim osobitostima planine, učenici će upotpuniti iz sadržaja edukativno-promidžbenih materijala koje im je predstavila voditeljica marketinga Ivana Svetić i koje su mogli uzeti na info punktu u našoj suvenirnici. Ovo je važno kako bi se mogli dobro pripremiti za svibanjski tjedni susret sudionika iz svih projektnih zemalja, a kojemu će domaćin biti Gimnazija Gospić. Tom prilikom će biti organiziran jednodnevni terenski posjet Velebitu (Gospić – Baške Oštarije – Karlobag) gdje će Ana Brkljačić sudionicima pokušati pokazati utjecaj različitih vrsta klima na raznolikost sastava biljnih zajednica.

DSC05743

 

DSC05775

 

DSC05784