Srijeda, 22 Ožujak 2017

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova određeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu sa uvjetima i ograničenjima iz Zakona.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Javnoj ustanovi.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Ukoliko se Zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Javnoj ustanovi:

- putem telefona 053/560-455

- na broj faksa: 053/560-451

- elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- putem pošte na adresu Javne ustanove ili donijeti osobno radnim danom od 7:30 do 14:30

Službenica za informiranje: Ivana Svetić, dipl. oec.

Javna ustanova „Park prirode Velebit" ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije u NN 12/14, NN 15/14.

PREUZIMANJE OBRAZACA

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija