Srijeda, 22 Ožujak 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

Brojač posjeta

249295
DanasDanas535
JučerJučer615
Ovaj tjedanOvaj tjedan1749
Ovaj mjesecOvaj mjesec11251
UkupnoUkupno249295

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE VELEBIT"

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 139/10) na snazi je od 1. siječnja 2011. godine i njime se određuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti, a sve s ciljem osiguranja i održavanja fiskalne odgovornosti, transparentnosti te srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija.
Ovim je Zakonom uvedena obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave kojom čelnik Javne ustanove Park prirode „Velebit“ kao proračunskog korisnika državnog proračuna potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.
Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Prilog 1 - Izjava o fiskalnoj odgovornosti PDF Icon 30x30 
Prilog 2 - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti PDF Icon 30x30
Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti PDF Icon 30x30
Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima PDF Icon 30x30