Srijeda, 22 Ožujak 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

Brojač posjeta

249295
DanasDanas535
JučerJučer615
Ovaj tjedanOvaj tjedan1749
Ovaj mjesecOvaj mjesec11251
UkupnoUkupno249295
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd

Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“, Kaniža Gospićka 4b, Gospić, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-15-385 od 23. prosinca 2015. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode i Odluke Upravnog vijeća KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2125/17-01-16-03 od 15. siječnja 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ


za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove „Park prirode Velebit“
 – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
– radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na poslovima struke
– aktivno znanje jednoga stranog jezika
– poznavanje rada na PC-u
– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
– presliku domovnice
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
– presliku vozačke dozvole
– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci
– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 023-01/15-01/04
Urbroj: 2125/17-01-16-05


Javna ustanova
„Park prirode Velebit“

U srijedu, 13. siječnja 2016. mr.sc. Ana Brkljačić je na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, održala predavanje na temu „Zaštićene biljne vrste Parka prirode Velebit“. O zainteresiranosti dovoljno govori prepuna dvorana u kojoj se tražilo mjesto više. Ovim predavanjem je mr.sc. Ana Brkljačić izuzetno zanimljivom i iscrpnom prezentacijom približila i slikovito prikazala zaštićene biljne vrste koje su zabilježene na području Parka prirode „Velebit“. Sudionicima predavanja su prikazani lokaliteti pronalaska pojedinih biljnih vrsta tj. staništa na kojima vrste rastu kao i fotografije vrsta u raznim razvojnim fazama (u cvatu, plodu...).

Predavanje je održano u okviru kolegija Grafika 1 na poziv voditeljice kolegija dr.sc. Ane Vivoda. Predavanju su prisustvovali studenti druge godine koji su kroz redovitu nastavu izučavali, analizirali i grafički interpretirali zaštićene biljne vrste, realiziravši niz grafika u tehnici linoreza, te svi ostali zainteresirani studenti i nastavnici Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru.

Nakon zavšetka predavanja mr.sc. Ana Brkljačić je odgovarala na pitanja zainteresiranih.
Na ovaj je način Park prirode „Velebit“, zajedno s mr.sc. Ana Brkljačić, napravio još jedan korak naprijed u svrhu zaštite prirode.

Objavljen je javni natječaj za prijem osoba na stručno osposobljavanje.

Više informacija možete vidjeti ovdje

 

parsc 03Prošli tjedan održana je I. PARCS radionica u organizaciji UNDP-a, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te JU PP Velebit.