Srijeda, 22 Ožujak 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

Brojač posjeta

249294
DanasDanas534
JučerJučer615
Ovaj tjedanOvaj tjedan1748
Ovaj mjesecOvaj mjesec11250
UkupnoUkupno249294
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd

U okviru programa Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices , Strategic Partnerships , područje Strategic Partnerships for school education, Gimnazija Gospić je postala partner u međunarodnom projektu "Climate and climate change. Influence of climate on human populations."
Država koordinator projekta je Španjolska, a dražave partneri su Hrvatska, Poljska i Litvanija. Projekt traje dvije godine i provoditi će se u dvije faze.
Tijekom prve godine učenici će analizirati klimu i njen utjecaj na odabrane teme (vegetaciju, tla, usjeve, ljudsku kulturu). Koristiće se PBL metodologija za istraživanja, a svaka će škola dizajnirati zadatke vezane za jednu određenu temu koje će dijeliti s ostalim školama zemalja partnera.
Rezultati rada učenika biti će predstavljeni u obliku video zapisa, prezentacija, kratkih filmova, e-knjige... Ocjenjivanje tih rezultata/uradaka će biti u nadležnosti međunarodnih učeničkih timova, koji će raditi preko platforme twinspace, na kojoj će ujedno i objavljivati i dijeliti sve svoje uradke. Druga faza je rad na klimatskim promjenama (uzrocima, posljedicama, politikama prevencije, zaštite), koristeći istu metodologiju.
Skupina učenika Gimnazije Gospić, koji su uključeni u projektne aktivnosti, posjetila je Javnu ustanovu „Park prirode Velebit“. Biologinja Ana Brkljačić učenicima je govorila o osobitosti planinskog masiva Velebita u klimatskom pogledu. Naime, na Velebitu se susreću mediteranska, kontinentalna i planinska klima što ima direktan utjecaj na izuzetno veliku biološku raznolikost.
Dojam veličine i glomaznosti velebitskog masiva, učenici su doživjeli uz reljef Velebita izložen u predvorju upravne zgrade, a koji je rad studenata geografije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Reljef je obojao i učinio vizualno dojmljivijim, profesor Ivan Golac.
Učenici su imali priliku poslušati o važnosti herbarijskih zbirka općenito, vidjeti herbarizirane primjerke nekih biljnih vrsta Velebita, te naučiti ponešto o postupku herbariziranja i načinu čuvanja ovako spremljenih biljnih vrsta.
Znanja o Velebitu kao zaštićenom prostoru parka prirode i dva nacionalna parka, prirodnim, kulturnim turističkim i drugim osobitostima planine, učenici će upotpuniti iz sadržaja edukativno-promidžbenih materijala koje im je predstavila voditeljica marketinga Ivana Svetić i koje su mogli uzeti na info punktu u našoj suvenirnici. Ovo je važno kako bi se mogli dobro pripremiti za svibanjski tjedni susret sudionika iz svih projektnih zemalja, a kojemu će domaćin biti Gimnazija Gospić. Tom prilikom će biti organiziran jednodnevni terenski posjet Velebitu (Gospić – Baške Oštarije – Karlobag) gdje će Ana Brkljačić sudionicima pokušati pokazati utjecaj različitih vrsta klima na raznolikost sastava biljnih zajednica.

DSC05743

 

DSC05775

 

DSC05784

 

Na temelju Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Park prirode Velebit”, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-16-411 od 12. veljače 2016. godine, ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Velebit“ raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta stručni referent - vodič u Cerovačkim špiljama na određeno vrijeme od 1. travnja 2016. - 30. listopada 2016. zavisno o potrebama posla, bez mogućnosti produljenja ugovora.

– 3 izvršitelj/ica m/ž

 

Uvjeti:

         - SSS strukeekonomskog, turističkog, društvenog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

         - poznavanje rada na računalu (MS Office)

         - poznavanje dva strana jezika od kojih jedan mora biti  razina B2-C1 u razumjevanju i

           govorenju dok drugi može biti razina B1 u razumjevanju i govorenju (engleski, njemački,

           talijanski, francuski, bilo koja kombinacija ovih jezikaima prednost) 

         - izvrsne komunikacijske vještine

         - biti sposoban pričati pred grupom ljudi slobodno i opušteno

         - vještine dobrog domaćina i prezentera 

         - vozačka dozvola (ili uvjerenje da će na drugi način biti u mogućnosti dolaziti na posao)

Poslovni zadaci: turistička vođenja posjetitelja u Donju i Gornju Cerovačku špilju, informiranje posjetitelja o turističkim, prirodnim i kulturnim sadržajima Parka prirode“Velebit“, održavanje radnog prostora, prodaja ulaznica i suvenira.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

         - životopis i zamolbu

         - presliku osobne iskaznice

         - presliku domovnice

         - dokaz o stečenoj stručnoj spremi

         - dokaz ili izjava o znanju najmanje jednog jezika (provjeravat će se znanje)

         - uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 2 mjeseca)

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, provjera radnih i stručnih sposobnosti provest će se razgovorom kao i testiranje stranih jezika. 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O vremenu razgovora kandidati će biti obavješteni putem službene web-stranice javne ustanove:www.pp-velebit.hr.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za popunu radnog mjesta stručni referent - vodič“, dostavljaju se na adresu Javna ustanova „Park prirode Velebit“ Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić.

Za kandidata/icu koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2016. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.04.2016.g. do 01.06.2016.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2016.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove

(www.pp-velebit.hr).

JU „Park prirode Velebit“ zadržava pravo poništenja natječaja.

KLASA: 112-03/16-01/01                                            Ravnateljica

URBROJ: 2125/17-01-16-04                                        Ivana Maras, dipl. ing.

Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Svake se godine 2. veljače obilježava kao Svjetski dan močvarnih staništa, čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije. Slogan ovogodišnje proslave je Vlažna staništa za našu budućnost- živjeti održivo, pozivajući na obvezu očuvanja i razumnog korištenja ovog vrijednog prirodnog resursa.
Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Ova vrlo produktivna staništa posebno su značajna zbog bogatstva i raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta. Primjerice, uz njih je ekološki vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. No, jednako kao za ptice i ostale životinje i biljke, močvarna staništa su oduvijek imala značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije.
U močvarna staništa ubrajaju se i cretovi koji su u Hrvatskoj vrlo rijetki i malih površina, a uvjetovani su osobitim stanišnim prilikama (niske temperature i velika količina vlage). Iako su cretovi u Hrvatskoj malih površina za razliku od nekada ogromnih cretova sjeverne i srednje Europe, ipak su botanički značajni kao posljednji cretni ogranci u ovom dijelu Europe. Radi svoje rijetkosti, izdvojenosti i veličine, cretovi spadaju među kritično ugroženim staništima Hrvatske.
Cretovi su vlažna staništa karakterizirana nakupljanjem treseta koji nastaje nepotpunom razgradnjom većinom biljnih ostataka. Stvaranje i nakupljanje treseta u cretovima je omogućeno zbog prisustva velike količine vode u tlu, pri čemu je razgradnja organske tvari usporena radi male koncentracije kisika i niže temperature.
Iako su cretovi u Hrvatskoj priznati kao jedna od najugroženijih staništa te su uglavnom pod različitim stupnjevima zaštite, oni i dalje ubrzano propadaju, najviše zbog današnjih uvjeta klime i prirodne sukcesije, ali i zbog odvodnjavanja i drugih antropogenih utjecaja. 
Na Velebitu tri su takva cretna područja. 

Cret Štirovača koji se nalazi uz cestu između Jovanović padeža i Crnog padeža, u širem predjelu Štirovače. Otkriven je slučajno tijekom terenskih istraživanja 2009., a danas je dio europske ekološke mreže NATURA 2000.

lokva1


Lokva u Štirovači obrasla mahom tresetrarom Sph. platyphyllum na rubu smrekove šume

Cret uz potok Ljubica
na Oštarijskom polju još je jedno takvo  područje.  Potok Ljubica, izvire u podnožju Ljubičkog brda, u sjeveroistočnom kutu zaravni, a presušuje 2-3 km dalje prema zapadu. Zbog toga je istočni dio područja, s livadama I nešto njiva, vlažan, mjestimično cret, koji je osobito u proljeće natopljen vodom. Cretno područje uz potok Ljubica i okolne, izrazito vlažne livade obiluju raznim vrstama bilja npr. Equisetum sylvaticum, Ranunculus acer, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Eriophorum latifolium i dr.

cret1
Cret uz potok Ljubica


Na području Sunđera i Sunđerca na srednjem Velebitu nekada je bio gorski tresetni cret (Polytricho Sphagnetum medii) međutim danas se nalazi u stadiju prirodne sukcesije prema vlažnim travnjacima te više nema obilježja tipične cretne zajednice

U emisiji „Eko era“ Radio Otočca emitiranoj 29. siječnja 2016.g., gostovala je naša kolegica Ana Brkljačić (viši stručni savjetnik biolog) na temu „Bilje i zaštićene vrste biljaka na Velebitu“. Razgovor možete poslušati na OVDJE.